CRISTINA CORRETGER i CASAS

Advocada col·legiada per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, desprès d’haver obtingut la beca internacional per estudiar a l’Università degli Studi di Siena (Itàlia) i actualment formar part en les llistes d’àrbitres del TSJC.

Professional amb més de deu anys d’experiència en l’exercici en l’advocacia acreditant un bagatge jurídic en la defensa dels drets i les garanties tant de les persones com de les empreses. Al llarg d’aquests anys, ha intervingut en la defensa de tot tipus d’assumptes relacionats tant amb el dret civil com en dret administratiu.

Idiomes: català, castellà i italià.